Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Διεκδικήστε μία σημαντική αναγνώριση, προβολή και επιβράβευση της δουλειάς σας!

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο www.environmentalawards.gr και για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2016:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας στο site www.environmentalawards.gr
  • Να εξοφληθεί το κόστος υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: mvasilikoudi@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιότητας

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας * (έως 500 λέξεις)

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού σας, αναφέροντας τα στοιχεία εκείνα που δικαιολογούν τη βράβευσή του.

Συγκεκριμένα μπορείτε να αναφέρετε: Πώς υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία σας, καινοτομικά στοιχεία, οφέλη (ποσοτικά και ποιοτικά) για την επιχείρηση / οργανισμό, τους συνεργάτες, την κοινωνία, το περιβάλλον κ.λπ., συμπεράσματα και τεχνογνωσία που προέκυψαν, προοπτική για επέκταση, αναβάθμιση, αξιοποίηση από τρίτους κ.λπ. Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link.

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Προαιρετικά έως 3 φωτογραφίες.

Κόστος υποψηφιότητας

Η πρώτη υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 900€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (3 υποψηφιότητες δωρεάν): 1.500€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Στο κόστος υποψηφιότητας συμπεριλαμβάνονται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων ανά συμμετέχουσα εταιρεία τιμολόγησης.

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Kριτικής Eπιτροπής, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήρια αξιολόγησης

Περιβαλλοντικά οφέλη. Μοναδικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, περιγραφή μέτρων & δράσεων. Δέσμευση για εφορμογή μέτρων ή δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος (35%).

Καινοτομία. Η πρωτοβουλία/έργο υπερβαίνει τις υπάρχουσες ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές , το έργο «άνοιξε νέους δρόμους» στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, τεχνολογίες ή προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν, μεθοδολογίες και τρόπος υλοποίησης και αξιοποίησης της πρωτοβουλίας / έργου (20%).

Απόδοση & Οικονομικά αποτελέσματα. Η πρωτοβουλία / έργο άξιζε τα χρήματα που επενδύθηκαν και μείωσε (όπως είχε υπολογιστεί) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις κοινωνικο – οικονομικές πτυχές, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά οφέλη; Πώς το έργο συμβάλλει στην τόνωση της εθνικής οικονομίας, την κοινωνία, το περιβάλλον (15%).

Σύνδεση / ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της εταιρείας / οργανισμού (15%).

Δυνατότητα αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών από άλλες εταιρείες / οργανισμούς (15%).

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publications

Χορηγός Sustainable Business

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. (Hellas Gold)

H ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Συστάθηκε το 2003 και απασχολεί σήμερα πάνω από 2.000 εργαζομένους, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη στον Δήμο Αριστοτέλη.

Αξιοποιεί και αναπτύσσει παράλληλα τρία μεταλλευτικά έργα: των Μαύρων Πετρών/ Στρατωνίου, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, γνωστά ως Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Με προσήλωση στον εκσυγχρονισμό των Μεταλλείων της Χαλκιδικής και στην παράλληλη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη.

Από τον Φεβρουάριο του 2012, αποτελεί θυγατρική της Eldorado Gold Corporation, μεταλλευτικής εταιρείας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στη κατασκευή και λειτουργία μεταλλείων σε Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης.

Χορηγός

Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Η ΔΕΠΑ σήμερα είναι ένας δυναμικός όμιλος εταιρειών, με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις εταιρείες υπεύθυνες για τη διανομή του φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ΕΠΑ) και την εταιρεία, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Χορηγός Επικοινωνίας

Global Sustain logo